HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2020

Thời gian: Ngày 30/9/2020

Địa điểm: Trung tâm Internet Việt Nam 

Hướng dẫn đăng nhập hội thảo

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:30 - 09:00 Đón tiếp khách mời Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
09:00 - 09:05 Khai mạc hội nghị Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam
09:05 - 09:20 VNIX Update Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS&VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam
09:20 - 09:40 

Một số vấn đề trong an toàn định tuyến Internet

Ông Tashi Phuntsho, Senior Network Analyst/Training Delivery Manager, APNIC 
09:40 - 09:55 Triển khai RPKI tại FPT Telecom

Ông Phan Thanh Tùng, Nhân viên phòng Điều hành mạng IP, FPT Telecom

09:55 - 10:10 Ứng dụng triển khai Segment Routing trong mạng lưới

Ông Phạm Yên Lương, Chuyên viên ban Khai thác mạng, VNPT-NET

10:10 - 10:25 Coffee Break 
10:25 - 10:40 Ứng dụng triển khai BGP community trong hoạt động vận hành mạng lưới

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Đài DNS&VNIX. Trung tâm Internet Việt Nam

10:40 - 10:55 Ứng dụng triển khai SDN trong mạng lưới Ông Trần Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật toàn cầu, Tổng Công ty mạng lưới Viettel
10:55 - 11:10 Định tuyến thông minh cho nền tảng CDN Ông Võ Luân, Giám đốc sản phẩm CDN, VNG
11:10 - 11:30

Xu hướng phát triển IXP tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ông Katsuyasu Toyama, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành Trạm trung chuyển Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APIX)

11:30 - 11:45 Thảo luận, Lucky Draw

 

13:00 - 17:00 Social Networking  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462