HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

LIÊN HỆ

PHÒNG HỢP TÁC - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Email: webmaster@vnnic.vn

Số điện thoại: +84-24-35564944 (102)

Fax: +84-24-37821462

Website: https://www.vnnic.vn

Địa chỉ: Tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462